« Terug naar vorige pagina

Herhaalservice

Herhaalservice: wat houdt dit in?

In samenwerking met uw huisarts bieden wij met gepaste trots onze herhaalservice aan voor uw chronische geneesmiddelen. Dit zijn geneesmiddelen die u voor een langere tijd heeft gebruikt en nog steeds gebruikt.

De herhaalservice is de nieuwe werkwijze binnen onze apotheek. Dit om de wachttijden te beperken en uw geneesmiddelen zoveel als mogelijk in één keer compleet te leveren, zonder deelleveringen doordat wij nog een gedeelte voor u moeten bestellen.

Voordelen

De herhaalservice heeft voordelen voor de huisarts ( geen verwerking van uw aanvraag en telefoonbelasting ), apotheek ( klaarmaken van uw geneesmiddelen op ‘rustige’ momenten ) maar vooral ook voor u ( eens per periode uw volledige medicatie zonder dat u telkens hieraan behoeft te denken ). Op deze manier hopen wij nog meer tijd te krijgen om u te informeren over de door u gebruikte geneesmiddelen.

Hoe werkt de herhaalservice?

Op basis van de gegevens in het apotheeksysteem wordt een selectie gemaakt van de geneesmiddelen die binnenkort op zullen zijn. De apotheek legt het herhaalreceptverzoek voor deze medicatie vervolgens ter goedkeuring voor aan uw huisarts. Nadat deze het verzoek geaccordeerd heeft, mag het geneesmiddel afgeleverd worden.

Mocht uw huisarts op een bepaald moment niet aanwezig zijn, dan zal de waarnemend arts voor de goedkeuring van het herhaalreceptverzoek zorg dragen.

Wanneer de medicatie voor u klaarstaat zodat u deze kunt afhalen, of thuisgebracht kunt krijgen, zullen wij dit aan u doorgeven (bij voorkeur via email). Als de apotheker dit nodig vindt, zal hij/zij voor overleg contact opnemen met uw huisarts.

Niet alle geneesmiddelen zijn geschikt om op te nemen in de Herhaalservice. Voor deze geneesmiddelen zal de apotheek u verzoeken alsnog contact op te nemen met uw (huis)arts.

Gegevensverstrekking medische gegevens

De apotheker heeft inzicht in bepaalde medische gegevens – betreffende de reden van voorschrijven – die bij uw huisarts zijn vastgelegd. Indien u deel gaat nemen aan de herhaalservice gaan uw huisarts en apotheker ervan uit dat u instemt met deze gegevensverstrekking aan de apotheker. Wanneer u niet wilt dat deze medische gegevens voor anderen dan uw huisarts beschikbaar zijn, kunt u dit bij uw huisarts kenbaar maken.

Hoe kunt u deelnemen?

De herhaalservice wordt nooit zonder overleg met u als cliënt opgestart, er vindt nadat u zich aangemeld heeft eerst een korte intake plaats. Hier wordt door de apotheek gekeken of de verschillende middelen die u gebruikt in aanmerking komen voor de herhaalservice en qua einddatum gelijk getrokken kunnen worden, zodat u al uw middelen in een keer kunt ophalen of laten bezorgen.

Wanneer u gebruik wilt maken van deze service, kunt u hiervoor een aanmeldformulier invullen. Kies hiervoor uit de apotheken hieronder uw apotheek van inschrijving. In dit formulier wordt onder anderen gevraagd hoeveel medicijnen u nog thuis op voorraad heeft. Zorg er dus voor dat u uw medicijnen, of een telling hiervan, bij de hand heeft tijdens het invullen van het formulier.

Hopend u te mogen begroeten als nieuwe deelnemer van onze gratis herhaalservice!!

Met vriendelijke groet,

Het team van uw apotheek.

Maak hier de keuze voor uw apotheek van inschrijving:

Apotheek Gouda Noord     Apotheek Heerkens     Apotheek Reeuwijk     Apotheek Rond     Apotheek Goudse Rak